Wanneer je een afbeelding toevoegt aan het canvas, kan je hier diverse acties (actions) aan toevoegen. Je kunt kiezen uit de volgende actions:

  • Open URL
  • Go To Page
  • Change Property (verplaatsen over x- en y-as, schalen, roteren, transparatie of onzichtbaar maken)
  • Animate (vervagen, inzoomen en verschillende opties om de afbeelding te verschuiven)
  • Play Audio
  • Stop Audio
  • Play Video
  • Stop Video

Ook kan je instellen op welk moment de actie moet plaatsvinden: on click, press, rollover of rollout.