Het automatisch laten afspelen (autoplay) van video of audio lijkt leuk, maar wordt lang niet altijd gewaardeerd door gebruikers. Het aantal klachten wereldwijd over ongewenste content via autoplay is de laatste tijd enorm toegenomen. Daarom hebben verschillende browsers (Chrome, Edge, Firefox, etc.) onlangs hun standaarden aangepast voor het toestaan van autoplay. De gebruiker moet nu eerst een zogenaamde ‘’handmatige interactie’’ verschaffen voordat een video of audio consistent goed afspeelt.

Wat betekent dit voor mijn (interactieve) video of audio in LesLinq?

Het is belangrijk dat de gebruiker één keer handmatig de (interactieve) video of audio start. Dit doe je door een extra laag over de video of audio heen te zetten. Het werkt als volgt:

Voeg een video- of audiofragment toe aan je canvas. Zet er vervolgens een (transparante) button of een laag overheen. Koppel hier de action ‘’play video’’ of “play audio” aan en link het aan de betreffende video.

Omdat de gebruiker een eerste keer klikt om de video of audio te starten, heeft hij daarmee de gevraagde toestemming gegeven voor alle opvolgende media. Voor alle video’s en audiofragmenten die je aan de ‘home’ video/audio koppelt, werkt de autoplay functie nu goed. De video’s en audiofragmenten worden nu dus wel automatisch afgespeeld.