Het verspreiden van kennis en het opbouwen van vaardigheden is tegenwoordig belangrijker dan ooit. Met de huidige overvloed aan informatie, is het echter best ingewikkeld om relevante en aantrekkelijke eLearning bites te maken waarmee je de aandacht van de student vasthoudt. Zeker wanneer je korte instructies zoals microlearnings of eLearning bites maakt is het belangrijk om de korte tijd die je hebt zo effectief mogelijk te benutten. Daarom geven we je graag 5 tips die je helpen om effectieve eLearning bites te maken.

1. Durf keuzes te maken

Een van de kenmerken van eLearning bites of microlearnings is dat ze kort zijn (bij voorkeur niet langer dan 3 minuten) en gericht zijn op een korte of snelle leeractiviteit. Dit maakt het belangrijk om met de informatie snel ter zake te komen. Dat kan alleen door het onderwerp goed af te bakenen. Het is dus belangrijk dat je keuzes durft te maken over de breedte van het onderwerp. Wil je te veel informatie in de microlearning stoppen, dan kan je er misschien beter voor kiezen om er 2 verschillende learning bites van te maken.

Helpful tips for making eLearning bites

2. Zorg voor duidelijke instructies

Bij eLearning is het gebruikelijk dat de student zelfstandig werkt. Dit maakt het extra belangrijk om helder uit te leggen wat je van de student verwacht. Wanneer het verloop van de actie onduidelijk is, zullen studenten namelijk snel hun betrokkenheid verliezen. Een inleiding vooraf kan bijvoorbeeld een hoop duidelijk maken. Neem de student (figuurlijk) bij de hand en geef aan wat er gaat gebeuren, wat hij/zij moet doen en wat er van hem/haar wordt verwacht. Instructies kunnen nooit duidelijk genoeg zijn, dus schroom niet om het (voor jou) vanzelfsprekende erin op te nemen.

3. Denk na over een goede structuur

Met online informatie is het belangrijk dat de inhoud voor de student gemakkelijk te volgen en te verteren is. Dit kan bijvoorbeeld door er een interessant verhaal omheen te creëren, waarmee je de student betrokken en geïnteresseerd houdt. De volgorde is hierin essentieel, omdat het de student op een coherente en logische manier door alle informatie leidt. Denk dus vooraf goed na welke informatie wanneer komt. Het gebruik van een storyboard kan zeer nuttig zijn om een duidelijke structuur aan te brengen.

4. Less is more

Wanneer je kennis wilt overdragen is het logisch dat je zelf gepassioneerd bent over wat je doet en weet. Je wilt niets liever dan dit alles met de wereld delen. Maar als het gaat om het creëren van begrijpelijke inhoud, gaat het principe van “less is more” op. Een overdaad aan informatie werkt averechts. De leerling wordt overweldigd. Je bereikt hier niet je doel mee.
De eerste stap om ‘informatieoverbelasting’ te voorkomen is zeer kritisch te zijn ten aanzien van de informatie die je selecteert voor de inhoud. Blijf bij het essentiële en laat de rest weg.

5. Verlies de doelgroep niet uit het oog

Bij het maken van online content kan je kiezen uit enorm veel mogelijkheden om de content te presenteren. Dat betekent echter niet dat je ze allemaal (door elkaar) moet gebruiken. Net als bij de inhoud geldt: less is more. Denk na voor wie je wat maakt. Welk type interactieve inhoud past het beste bij de doelgroep? Laat je niet verleiden te veel soorten ‘interactivteit’ toe te voegen die afleiden van de content. Het overdragen van kennis zal het meest effectief zijn als de manier waarop je de content presenteert is aangepast aan de doelgroep.

Ten slotte

Het creëren van goede eLearning bites zal altijd een weg van vallen en opstaan zijn. Je zult toch moeten testen wat goed werkt en wat niet. Wat voor mij werkt, werkt misschien niet voor jou. Wees niet bang om te experimenteren, zolang je de basisprincipes in gedachten houdt. 

Benieuwd hoe je zelf eenvoudig eLearning bites of microlearnings kunt maken?

Maak een gratis account aan op LesLinq en check it out! Vragen? Neem contact met ons op via e-mail of bel Chris Hof op +31 (0)682 077 845.