Printen

Video’s uploaden en inkorten

In LesLinq kan je gemakkelijk een YouTube, Vimeo of eigen video uploaden. Allereerst open je het project in LesLinq. Dan klik je in het linkermenu op ‘Uploads’, vervolgens klik je op de blauwe cirkel met 3 stippen en selecteer je ‘Video’.

Als je klikt op ‘Add Video’ kan je ervoor kiezen voor zelf in LesLinq een video opnemen (Record Video), Vimeo of YouTube.

Selecteer Vimeo of YouTube. Je kunt nu de link plakken van de video doe je wilt integreren in LesLinq.

De video verschijnt nu op je canvas. Wanneer je dubbelklikt op de video op het canvas, verschijnt het property panel. Dit geeft een aantal opties om de video aan te passen.

Je kan er nog voor kiezen om Video Controls, Auto Play of Audio aan of uit te zetten. Verder kan je transparantie, x- en y-waarden en afmetingen instellen. En natuurlijk kan je diverse animatiemogelijkheden instellen.

Bovendien kan je via de Timeline verschillende ‘Actions’ toevoegen aan verschillende tijdframes. Zo kan je bijvoorbeeld instellen dat de video na 10 seconden pauzeert, er na 15 seconden een vraag in beeld komt, je naar een bepaalde pagina navigeert, etc.

Video inkorten

In het property panel klik je op ‘Video segments’. Vul de juiste tijden in en klik op ‘Add’. LesLinq kort nu de video in naar de gewenste tijden.

Inhoudsopgave