Printen

Feedback

Je kan een vraag op 2 manieren van feedback voorzien.

  • Per antwoord aparte feedback
  • Alle foute/goede antwoorden dezelfde feedback

Voor de feedback per apart antwoord klik je weer dubbel op de vraag. Hier kan je per antwoord bij ‘Feedback’ de gewenste feedback typen.

Als je dezelfde feedback voor alle goede en foute vragen wilt geven, ga je naar ‘Property Panel’. Hiervoor klik je op het tandwieltje linksonder in het menu. In het onderstaande menu klik je op ‘Feedback’.

Je krijgt nu 2 tekstvakken te zien. Het bovenste vak en titel horen bij het juiste antwoord en het onderste vak en titel bij de foute antwoorden.

Om de opmaak van de feedback aan te passen, kies je in het ‘Property Panel’ voor ‘Style’. Hier kan je opnieuw het lettertype, lettergrote, kleur, etc. aanpassen.

Inhoudsopgave