Printen

Buttons

Om een button te maken, ga je naar ‘Elements’ > ‘Buttons’ > ‘CREATE BUTTON’.

Er verschijnt nu een blauwe button op de pagina. Hier klik je dubbel op om deze te bewerken.

Je kan de button nu een naam geven. Ook kan je de tekst op de button aanpassen via ‘BUTTON TEXT’. Onder ‘STYLE’ kan je de transparantie, lettertype, lettergrootte, kleuren, grootte en rondheid aanpassen.

Om een actie toe te voegen aan de button kijk je bij ‘ACTION’ waar je een actie aan toe wilt voegen. Je kan bijvoorbeeld de kleur laten veranderen als je met je muis over de button beweegt via ‘ON MOUSE OVER/OUT’. Deze button bevat de tekst ‘volgende pagina’, dus hier willen we de actie ‘navigeren naar volgende pagina’ aan toevoegen.

Klik op ‘VIEW’ naast ‘ON MOUSE CLICK’. Klik op ‘+ ADD KEYFRAME’ en op ‘ADD ACTION’.

Bij ‘Action’ kies je voor ‘Navigate To Page’ en bij ‘Page’ voor ‘Next Page’. Hierna klik je op ‘Confirm’.

Er zijn veel verschillende acties die je toe kan voegen aan een button. Wil je hier meer over weten? Kijk dan het filmpje over het gebruik van actions.

Inhoudsopgave