LESLINQ VOOR DOCENTEN

DE UITDAGINGEN VAN LESGEVEN OP AFSTAND

Het onderwijs gaat door een moeilijke tijd. Lesgeven op afstand legt nieuwe problemen bloot waar je als docent snel op moet inspelen. Het is moeilijk om leerlingen/studenten te bereiken. Ze verdwijnen letterlijk en figuurlijk uit beeld​. Als je ze al bereikt is het lastig om leerlingen op afstand te activeren. Bovendien heb je er als docent niet altijd zicht op of een leerling/student de les echt volgt. Gelukkig biedt LesLinq een mooie oplossing voor deze uitdagingen.

EENVOUDIG LESSEN MAKEN EN DELEN

Leslinq is een online tool om makkelijk en snel interactief digitaal lesmateriaal te maken, te delen en de voortgang te monitoren. Je hebt weinig technische kennis nodig om LesLinq te gebruiken en je hoeft géén speciale software te installeren. Alles is toegankelijk via de browser. LesLinq is uitermate geschikt voor docenten in het VO, MBO en HBO die meer willen dan een videosessie of het delen van een presentatie.

ASYNCHROON ONDERWIJS EN DIFFERENTIËREN

Met LesLinq kun je het moment van les geven en les krijgen van elkaar loskoppelen. Leerlingen/studenten kunnen een les in hun eigen tijd volgen en direct via LesLinq reageren of vragen stellen. Dit geeft inzicht in de voortgang van de leerling/student en hoeveel behoefte er is aan extra ondersteuning. Differentiëren wordt hierdoor eenvoudig.

HOE WERKT LESLINQ?

E

Maak een les aan

E

Upload bestanden of importeer een Powerpoint presentatie

E
Maak elementen interactief
E

Sla op en deel de les

E

Bekijk de statistieken

HET RESULTAAT

E

Makkelijk een interactieve les maken

E

Eenvoudig asynchroon onderwijs geven

E

Differentiëren door de feedback en vragen die je krijgt van leerlingen

E

Snel lessen delen door een link te sturen

VRAAG NU EEN DEMO AAN VAN LESLINQ